Suiwa Tagawa, Norakurokan

address (e.g. of house)

3-12-17 Morishita, Koto-ku
Koto-ku Morishita Cultural Center

uniform resouce locator
https://www.kcf.or.jp/morishita/josetsu/norakuro/

Japanese